BALANS 31-12-2022 31-12-2021ACTIVA

Financiƫle vaste activa

Beleggingen € 195.923 € 233.866Vlottende activa

Te vorderen dividendbelasting € 0 € 177
leningen € 5.917 € 5.892
Liquide middelen € 28.885 € 33.369

   
Totaal € 230.724 € 273.304PASSIVA

Stichtingskapitaal

Stichting Hulpfonds Abcoude Baambrugge € 189.893 € 230.487
Gebonden vermogen € 39.791 € 39.791Voorzieningen

Voorziening voor dubieuze debiteuren € 1.040 € 3.026

   
Totaal
€ 230.724 € 273.304