Jaarverslag 2022

Het bestuur van het Hulpfonds Abcoude-Baambrugge kwam in 2022 vijf keer bij elkaar, op  9 mei werd de 100e  vergadering "gevierd”. Na lange tijd als penningmeester te hebben gefunctioneerd, trad Piet van Beek dit jaar terug. Zijn taak werd overgenomen door Michael Guggenheim.

Na alle perikelen rond corona en de gestegen kosten voor levensonderhoud, was de verwachting dat er veel vragen om hulp zouden komen. Dat was echter niet het geval, er kwamen slechts 6 verzoeken om hulp. In alle gevallen werd hulp geboden, soms in de vorm van een lening, soms van een gift en vaak in een combinatie van beiden.

In december werd in samenwerking met de DCR een donatie gedaan aan een aantal gezinnen, zodat de decembermaand ook voor deze mensen wat meer glans kreeg.

Van diverse particulieren werd een gift ontvangen, daarnaast ontving het Hulpfonds donaties van de verschillende kerken.

Vanwege Europese regelgeving was het Hulpfonds verplicht inschrijving in het UBO register (Ultimate Beneficial Owners) te regelen. Aldus is gebeurd.