BATEN
2023

2022


Giften                                                                                 6.435,03
5.080,58
Rente 7,93
2,47
Beleggingsresultaat                                                      17.212,96
-35.834,1223.655,92
-30.751,07
LASTEN
2023

2022


Kosten                                     1.144,04
1.834,91
Steunaanvragen                            10.839,78
6.019,55
Voorziening 0,00
1.040,00
Vrijval 0,00
-3.026,00
Resultaat 11.672,10
-36.619,53

23.655,92
-30.751,07