2023


2022
Vlottende activa
Liquide middelen 7.843,96
28.884,82
Leningen                                                                           20.376,59
5.916,59
Activa
Beleggingen                                                                     213.135,70
195.922,74


 

 
Totaal 241.356,25
230.724,15


2023

2022
Passiva
Kapitaal 201.565,25
189.893,15
Gebonden vermogen 39.791,00
39.791,00
Voorziening dubieuze vorderingen 0,00
1.040,00
 

 

241.356,25
230.724,15